Woordenlijst

NMVTIS Begrippenlijst

Overstromingsschade

Men spreekt van een overstromingsschade wanneer het voertuig beschadigd raakte door een zoetwateroverstroming (of wanneer het niet duidelijk is of de schade ontstaan is ten gevolge van een zoetwater- of zoutwateroverstroming).

Brandschade

Brandschade betekent dat het voertuig beschadigd raakte bij een brand.

Hagelschade

In geval van hagelschade werd het voertuig beschadigd door hagel.

Zoutwaterschade

Zoutwaterschade ontstaat wanneer het voertuig beschadigd raakt door een zoutwateroverstroming.

Vandalisme

Het gaat hier om de schade die door vandalen wordt veroorzaakt.

Samengesteld

Het gaat om een voertuig dat samengesteld werd door het combineren met elkaar van een chassis, frames, motor en andere carrosserie onderdelen (met verschillende VIN-nummers). Het VIN nummer van het chassis wordt gebruikt als het VIN-nummer van het hele voertuig.

Ontmanteld

Een ontmantelde auto kan alleen voor onderdelen worden verkocht. Men mag een ontmantelde auto niet besturen.

Afgedankt

Een afgedankt voertuig kan niet op een veilige manier worden gebruikt op wegen of snelwegen en heeft geen restwaarde inclusief onderdelen of componenten ervan. De voertuigeigenaar kreeg de onomkeerbare aanduiding voor het voertuig als een bron van onderdelen. Dit voertuig mag nooit worden geregistreerd. Het voertuig staat ook bekend als niet te repareren, gesloopt of beschadigd.

Verbouwd

Het gaat om een voertuig dat eerder als “teruggewonnen eigendom” gezien werd maar dat alle nodige veiligheids- en anti-inbraakinspecties of andere door de regelgeving opgelegde procedures positief heeft doorstaan die garanderen dat het voertuig aan alle standaarden voldoet. Het voertuig werd eerder ook “teruggewonnen eigendom” genoemd.

Gereconstrueerd

Het gaat om een voertuig waarbij de originele constructie permanent is gewijzigd door hoofdonderdelen te verwijderen, toe te voegen of te vervangen.

Teruggewonnen eigendom: Beschadigd of Ongedefinieerd

Elk voertuig dat is gesloopt, vernietigd of in zulke mate beschadigd dat de totale waarde of de werkelijke kosten van onderdelen en arbeid voor de reconstructie of reparatie van het voertuig naar de oorspronkelijke staat zodat het voertuig legaal kan rijden op wegen en snelwegen, een wettelijk bepaald percentage van de winkelwaarde van het voertuig overschrijdt. De winkelwaarde van het voertuig wordt bepaald door de actuele editie van een erkende nationale lijst (inclusief een automatische database) van winkelprijzen. “Teruggewonnen eigendom: Beschadigd of Ongedefinieerd" omvat ook elk voertuig waaraan de verzekeringsmaatschappij eigendom heeft verworven op basis van een schaderegelingsovereenkomst en elk voertuig waarvan de eigenaar het wil aangeven als een teruggewonnen voertuig, ongeacht de mate van schade aan het voertuig en reparatie, evenals elk voertuig waarvan de wet geen onderscheid kan maken waardoor dit voertuig gemarkeerd wordt als teruggewonnen eigendom.

Teruggewonnen eigendom: Gestolen

Elk voertuig dat door de rapporterende autoriteit wordt erkend als teruggewonnen eigendom omdat de verzekeringsmaatschappij het eigendom heeft verworven op basis van de overeenkomst waarbij het om diefstal van het voertuig gaat.

Teruggewonnen eigendom: Andere redenen dan beschadiging of diefstal

Elk voertuig dat door de rapporterende autoriteit wordt erkend als teruggewonnen op basis van criteria zoals achtergelaten, gebrek aan dekking door "Teruggewonnen eigendom - Beschadigd of Ongedefinieerd" en "Teruggewonnen eigendom - gestolen" Informatie: Percentage schade wordt niet gerapporteerd met type 50.

Testvoertuig

Het voertuig is door de fabrikant gebouwd met de bedoeling om te worden gebruikt voor het testen.

Vernieuwd voertuig

Elk voertuig dat wordt aangepast door middel van het installeren van een nieuwe cabine of carrosserie bij een bestaande auto waardoor het voertuig verbeterd is en een grotere waarde krijgt of waardoor het voertuig een nieuwe stijl krijgt.

Voertuig na botsing

Het gaat om een voertuig dat beschadigd raakte bij een botsing.

Behouden teruggewonnen voertuig

Het voertuig is teruggewonnen en wordt behouden door de eigenaar.

Voormalig taxivoertuig

Het gaat om een voertuig dat in het verleden als taxivoertuig geregistreerd stond.

Ex-politieauto

Het gaat om een voertuig dat in het verleden als politieauto geregistreerd stond.

Huidig taxivoertuig

Het gaat om een voertuig dat actueel als taxivoertuig geregistreerd staat.

Huidige politieauto

Het gaat om een voertuig dat actueel als politieauto geregistreerd staat.

Omgebouwd voertuig

Het gaat om een voertuig dat door de fabrikant omgebouwd is.

Grijze markt

Het gaat om een voertuig dat geproduceerd werd om buiten de Verenigde Staten te worden gebruikt maar dat naar de Verenigde Staten gebracht is. Type 22 wordt vervangen door de types 45 en 46.

Retour voor garantie

Het gaat om een voertuig dat naar de fabrikant in verband met een beschadiging terug is gestuurd (garantie).

Antiek voertuig

Het gaat om een voertuig dat ouder is dan 50 jaar.

Klassiek voertuig

Het gaat om een voertuig dat ouder is dan 20 jaar en andere specifieke criteria voldoet, bv. het merk, de staat enz.

Agrarisch voertuig

Het gaat om een voertuig dat vooral op privé wegen werkzaam is die bedoeld zijn voor de landbouw.

Registratievoertuig

Het gaat om een voertuig dat vooral op privé wegen werkzaam is die bedoeld zijn voor de registratie.

Street Rod

Het voertuig is aangepast om niet te voldoen aan de specificaties van de fabrikant en de wijzigingen voldoen aan de jurisdictie-specifieke criteria.

Voertuig heeft een opnieuw uitgegeven VIN-nummer

Het VIN-nummer is opnieuw uitgegeven. Hetzelfde VIN-nummer wordt bijvoorbeeld opnieuw gebruikt.

Replica

Het gaat om een voertuig met een carrosserie gebouwd die lijkt op een ander voertuig en dat een reproductie is van een ander voertuig uit een bepaald jaar en van een bepaalde fabrikant.

Total loss verklaard

Het gaat om een voertuig dat door de autoriteit of verzekeraar total loss wordt verklaard die verplicht is de kosten ervan te dekken of het voertuig in bezit te nemen of het te markeren.

Bewaard door eigenaar

Het gaat om een voertuig dat door de verzekeringsmaatschappij total loss is verklaard maar de eigenaar heeft het in zijn bezit en behoudt ook het eigendom van het voertuig.

Uitgegeven obligatie

De verzekeringsmaatschappij heeft een obligatie op het voertuig uitgegeven omdat de eigendom van het voertuig niet kan worden aangetoond; hierdoor kan het voertuig worden verkocht en gemarkeerd. Opmerking: dit merk is niet meer geldig na 17 januari 2003.

Kopie van het document

Het gaat om een afschrift van het eigendomsbewijs en niet het geldende (originele of in de vorm van duplicaat) eigendomsbewijs.

Voertuig alleen voor onderdelen

Het voertuig kan alleen voor onderdelen worden gebruikt. Dit type wordt niet meer gebruikt, gebruik 07 - Gedemonteerd.

Teruggewonnen van diefstal

Het voertuig werd eerder gemarkeerd als teruggewonnen eigendom vanwege diefstal. Het voertuig is gerepareerd en geïnspecteerd (in overeenstemming met de geldende procedures) en kan wettig worden bestuurd.

Stil pandrecht

Het voertuig is geïntroduceerd door de afgevende autoriteit van een andere autoriteit die de informatie van de houder van het pandrecht niet vrijgeeft. De afgevende autoriteit kan een nieuwe naam zonder dit type afgeven als zij binnen de door die autoriteit vastgestelde termijn geen zekerheidsstelling in het voertuig heeft opgemerkt. Opmerking: dit type is niet geldig na 17 januari 2003.

Behouden markering van de eigenaar

Voertuig dat door de eigenaar gemarkeerd en verkocht werd. De nieuwe eigenaar behoudt deze markering.

Voertuig met niet-gecorrigeerd defect

Veiligheidsdefect dat door de fabrikant aan de autoriteit werd gemeld en dat ongecorrigeerd blijft.

Voertuig met gecorrigeerd defect

Het veiligheidsdefect dat door de fabrikant aan de autoriteit werd gemeld, is verwijderd.

Voertuig met niet-gecorrigeerd veiligheidsdefect

Veiligheidsdefect dat door de fabrikant aan de autoriteit werd gemeld en dat ongecorrigeerd blijft.

Voertuig met gecorrigeerd veiligheidsdefect

Het veiligheidsdefect dat door de fabrikant aan de autoriteit werd gemeld, is verwijderd.

Vervangen VIN-nummer

VIN-nummer vervangen door het nieuwe toegewezen VIN-nummer. De aanduiding mag niet voortvloeien uit de VIN. Dit type kan worden uitgegeven voor verbouwde voertuigen.

Grijze markt: Incompatibiliteit

Het voertuig werd vervaardigd voor gebruik buiten de Verenigde Staten van Amerika en verplaatst naar de Verenigde Staten. Het voertuig voldoet niet aan de geldende federale normen.

Grijze markt: Compatibiliteit

Het voertuig werd vervaardigd voor gebruik buiten de Verenigde Staten van Amerika en verplaatst naar de Verenigde Staten. Het voertuig voldoet aan de geldende federale normen.

Afkoop van de fabrikant

Een voertuig dat door de fabrikant is teruggekocht overeenkomstig de door de jurisdictie gedefinieerde voorschriften of wetten, zoals de wet tegen bedrog. De fabrikant kan bijvoorbeeld worden verplicht om het voertuig terug te kopen wanneer een bepaald aantal reparatiepogingen bij een nieuwe auto het aanwezige probleem toch niet kon verhelpen, of als een nieuw voertuig voor reparatie buiten dienst is gesteld voor hetzelfde probleem voor een cumulatief periode van 30 dagen of meer binnen een jaar na aankoop.

Voormalige huurauto

Voertuit dat gebruikt werd als huurauto.

Beschadigingen bekendgemaakt

Het voertuig heeft zodanige schade geleden dat dergelijke schade moet worden bekendgemaakt overeenkomstig de geldende voorschriften.

Eerder niet te repareren/gerepareerd

Een voertuig gebouwd door het repareren van een voertuig dat beschadigd is of niet-repareerbaar of anderszins niet-subsidiabel is verklaard vanwege de mate van schade aan het voertuig.

Verpletterd

Het voertuigframe of chassis is verpletterd of anderszins beschadigd, waardoor het voertuig niet fysiek kan worden gebruikt.

Kilometerstand: Actueel

De werkelijke kilometerstand van het voertuig. De teller is niet gemanipuleerd, heeft de mechanische limiet niet bereikt noch is gewijzigd.

Kilometerstand: Niet actueel

De kilometerstand aangegeven door de meter komt niet overeen met de werkelijke kilometerstand van het voertuig.

Kilometerstand: Manipulatie geverifieerd

Manipulatie op de meter geverifieerd - de meteraflezing wijkt af van de werkelijke kilometerstand.

Kilometerstand: Uitgesloten van openbaarmaking van de meter

Het voertuig valt binnen de criteria waarmee het van eigenaar kan veranderen zonder de meterstand bekend te maken.

Kilometerstand: maximumwaarde bereikt

De weergegeven waarde op de meter is lager dan de werkelijke kilometerstand omdat de meter de mechanische limiet heeft bereikt.

Kilometerstand: Kan veranderen

De autoriteit heeft reden om aan te nemen dat de meterstand niet de werkelijke kilometerstand van het voertuig weergeeft als gevolg van wijzigingen in de meter.

Kilometerstand: Vervangen

De meter in het voertuig is niet dezelfde meter die door de fabrikant is geïnstalleerd.

Kilometerstand: Afgelezen tijdens vernieuwing

De meterstand is opgeslagen toen de registratie werd hervat.

Kilometerstand: Afwijkingen

De afgevende autoriteit heeft reden om aan te nemen dat de meterstand niet de werkelijke kilometerstand weergeeft omdat de laatst opgeslagen meterwaarden bekend zijn.

Kilometerstand: Afgevende autoriteit

De afgevende autoriteit kent problemen met de kilometerstand die niet op het document kunnen worden afgedrukt. De autoriteit overweegt het probleem op te lossen (handmatig proces) met de geautoriseerde partijen.

Kilometerstand: Hoger dan aangepaste mechanische beperking

Ander toestand dan toen wanneer dit type type 72 vervangen heeft.