Het reglement van elektronische dienstverrichting door VIN-Info Sp. z o.o. (B.V.)

terms

I. Algemene bepalingen

 1. Dit Reglement bepaalt de omvang en de voorwaarden waarop de firma VIN-Info Sp. z o.o. gevestigd in Katowice (Polen), adres: ul. Modelarska 18 haar elektronische diensten verleent. In het bijzonder zijn hier bepaald:
  1. de rechten en plichten van VIN-Info Sp. z o.o. en van de Gebruikers van de internetservice van VIN-Info Sp. z o.o. in verband met het verlenen van elektronische diensten.
  2. de types, reikwijdte en voorwaarden van de dienstenverlening
  3. de regels van uitsluiting van aansprakelijkheid van VIN-Info Sp. z o.o. i.v.m. het aanbieden van elektronische diensten.
 2. Dit Reglement is kosteloos aan de gebruikers beschikbaar gesteld via de website vin-info.com in een vorm die het mogelijk maakt om het reglement te downloaden, opslagen en afdrukken. De gebruiker is verplicht de inhoud van het reglement te lezen voordat hij van de Diensten gebruikt maakt. De registratie in de VIN-Info service is gelijkgesteld aan het akkord gaan met de bepalingen van dit reglement.
 3. De hierin gebruikte termijnen zullen de volgende betekenissen hebben:
  1. Gebruiker: een persoon die gebruik maakt van de door VIN-Info Sp z o.o. aangeboden diensten, of een bezoeker van de websites www.vin-info.pl en www.autobaza.pl
  2. Website: een internetsite onder het adres www.vin-info.pl, www.autobaza.pl waarop VIN-Info Sp. z o.o. haar elektronische diensten verleent.
  3. Geautomatiseerde systeem - een set van samenwerkende apparatuur en software, die zorgen voor de verwerking en opslag, alsmede het verzenden en ontvangen van gegevens via telecommunicatienetwerken met gebruik van een eindstation die voor bepaalde netwerk geschikt is, in de zin van de Poolse wet van 21 juli 2000 - Telecommunicatiewet.

II. Soorten en omvang van de elektronisch aangeboden diensten